מאמרים

4 יתרונות חשובים לשימוש דם טבורי - חלק II

2. דם טבורי נלקח מהאם והתינוק, עובר בדיקות ונשמר בהקפאה עד לשימוש – דם טבורי נתרם על ידי הציבור ונשמר בהקפאה בבנק הדם הטבורי עד שיש צורך בשימוש בו. במידה ונמצאת התאמה הטיפול יכול להיות כמעט מידי. השלמת ההתאמה מתבצעת תוך חמישה ימים, מה שמקטין את הצורך בהמתנה ממושכת עד לבדיקת התאמה בין התורם לאדם הזקוק להשתלה.

3. השתלת דם טבורי אינה מצריכה התאמה מושלמת בין התורם לנתרם – מחקרים שנעשו בנושא מצאו כי גם כאשר יש התאמה חלקית בין התורם לנתרם עדיין יכולה להיות הצלחה בטיפול.

4. השתלת דם טבורי מהווה סיכון נמוך יותר בזיהום נגיפי – בדם טבורי יש פחות סיכונים בהעברת וירוסים או זיהומים מסוכנים עבור השתלות. בנוסף, התאים של מערכת החיסון של הדם הטבורי בעלי שכיחות נמוכה יותר של GVHD .

סיכום

תאי גזע הינם תאים הנלקחים להשלייה או מהתינוק עוד בטרם עברו תהליך מיון והשתייכות לתאים מסוגים ספציפיים כגון: תאי דם, תאי שריר, תאי עצב ועוד, ולכן מסוגלים להשתייך לכל פונקציה הנדרשת להם מכיוון שניתן לשנות את ייעודם בהתאם לצורך רק לא מזון לכלבים.

חזרה לחלק ראשון